Fermer le menu
 

Een donatie doen

Uw fiscaal woonland kiezen

Hartelijk dank voor uw steun aan de Vrienden van de Club Med Foundation. Onze partner, de Koning Boudewijnstichting, kan een fiscaal bewijs afleveren voor de volgende landen: Frankrijk, België, Nederland, Luxemburg, Denemarken, Canada en de Verenigde Staten.

Klik op de knop van het land van uw fiscaal woonland en u wordt doorgestuurd naar een 100% veilig platform om uw donatie te doen.

Deze site is toegankelijk

De Club Med Foundation verbindt zich ertoe haar digitale diensten toegankelijk te maken, in overeenstemming met artikel 47 van wet nr. 2005-102 van 11 februari 2005. Deze toegankelijkheidsverklaring is van toepassing op het domein www.amisfondationclubmed.com volgens de RGAA versie 4.1.2.

Nalevingsstatus

De website van de Club Med Foundation (https://amisfondationclubmed.com) voldoet gedeeltelijk aan het algemene raamwerk voor verbetering van de toegankelijkheid (RGAA), versie 4 vanwege de hieronder genoemde non-conformiteiten en uitzonderingen.

Test resultaten

Uit de nalevingsaudit uitgevoerd door Digital.green blijkt dat:

 • De RGAA v4-nalevingsscore is 73%
 • 36% van de criteria van RGAA versie 4 wordt volledig gerespecteerd
 • 13% van de criteria van RGAA versie 4 wordt niet gerespecteerd
 • 51% van de criteria van RGAA versie 4 zijn niet van toepassing

Inhoud niet toegankelijk

Niet-naleving

 • We hebben het lees- en navigatiecomfort bevorderd door bepaalde elementen op het scherm te verbergen.
 • Naast een eco-designaanpak hebben we ervoor gekozen om alleen eenvoudige en vaste navigatie tussen pagina’s te gebruiken, zonder broodkruimels, en een beperkt aantal relevante inhoud per pagina, waardoor navigatie op dezelfde pagina overbodig wordt.
 • Sommige criteria konden bij het schrijven van deze verklaring niet op alle apparaten en ondersteunende technologieën worden getest. We zorgen ervoor dat we corrigerende wijzigingen aanbrengen wanneer er bugs worden gerapporteerd.

Inhoud waarvoor geen toegankelijkheidsvereiste geldt

 • Er is geen zogenaamde “temporele” media-inhoud rechtstreeks op onze website aanwezig.
 • We gebruikten tekstuele inhoud voor de levering van informatie.
 • In navolging van onze eco-designaanpak hanteren we de meest nuchtere aanpak voor het verzamelen van gegevens en inhoud.

Vaststelling van deze toegankelijkheidsverklaring

Deze verklaring is opgesteld op 13-02-2024.

Technologieën die worden gebruikt om de site te maken

 • PHP
 • HTML5
 • CSS3
 • JavaScript

Test omgeving

De controles op de restitutie van inhoud werden uitgevoerd op basis van de combinatie geleverd door de RGAA-referentiebasis, met de browsers:

 • Google Chrome
 • Mozilla Firefox
 • Safari

Over omgevingen:

 • Mac OS
 • iOS
 • Windows
 • Android

Tools om de toegankelijkheid te beoordelen

 • Color Contrast Analyzer
 • Code-inspecteur
 • Web developper toolbar
 • iOS-ondersteuningstool

Pagina’s van de site die zijn onderworpen aan de conformiteitscontrole

Feedback en contact

Als u geen toegang heeft tot de inhoud of een dienst, kunt u contact opnemen met de manager van amisfondationclubmed.com om doorverwezen te worden naar een toegankelijk alternatief of om de inhoud in een andere vorm te verkrijgen.

Remedies

Als u een toegankelijkheidsfout opmerkt die u verhindert toegang te krijgen tot de inhoud of functionaliteit van de site, u dit aan ons meldt en u geen reactie van ons kunt krijgen, heeft u het recht om uw klachten of een verzoek tot verwijzing naar de Verdediger van Rechten.

Er staan ​​verschillende middelen tot uw beschikking:

 • Schrijf een bericht naar de Verdediger van de Rechten.
 • Neem contact op met de afgevaardigde van Defender of Rights in uw regio.
 • Stuur een brief per post (gratis, plaats geen postzegel) Defender of Rights Gratis antwoord 71120 75342 Parijs CEDEX 07.