Fermer le menu
 

Een donatie doen

Uw fiscaal woonland kiezen

Hartelijk dank voor uw steun aan de Vrienden van de Club Med Foundation. Onze partner, de Koning Boudewijnstichting, kan een fiscaal bewijs afleveren voor de volgende landen: Frankrijk, België, Nederland, Luxemburg, Denemarken, Canada en de Verenigde Staten.

Klik op de knop van het land van uw fiscaal woonland en u wordt doorgestuurd naar een 100% veilig platform om uw donatie te doen.

Casamasanté

Onderwijs

Sport

Gezondheid

Senegal

De stichting Casamasanté, opgericht in 2013, heeft als missie de toegang tot gezondheidszorg en onderwijs te verbeteren voor kwetsbare groepen, met name voor kinderen en jongeren in de wijk Oussouye in Casamance, Senegal. In nauwe samenwerking met haar zustervereniging Casamasanté in Senegal richt de stichting haar activiteiten op 3 aandachtsgebieden: gezondheid, onderwijs en gezondheidseducatie. Gezondheid, Onderwijs en Gezondheidseducatie.

Het motto van de afdeling Gezondheid “”voorkomen is beter dan genezen”” is gebaseerd op 2 centrale programma’s. Sinds 9 jaar worden jaarlijks 2600 leerlingen van kleuter- en lagere scholen in Diembéring medisch onderzocht in het kader van een gezondheidscampagne op school. Sinds 2016 biedt het gemeenschappelijk gezondheidscentrum aan meer dan 350 leden essentiële gezondheidszorg.

De afdeling Onderwijs begon in 2016 met het uitdelen van schoolspullen aan het begin van het schooljaar. In 2018 zette ze een bibliotheek op en sindsdien organiseert ze leesateliers om leesbevordering te stimuleren. Dankzij de opening van het Maison de l’Enfance et de l’Adolescence in 2021 kunnen bijna honderd kinderen elke week meedoen aan educatieve spelletjes en leesactiviteiten.

De afdeling Gezondheidseducatie houdt zich voornamelijk bezig met onderwerpen als intieme hygiëne tijdens de menstruatie en seksuele en reproductieve voorlichting. Dit zijn de belangrijkste redenen waarom meisjes niet meer naar school gaan. Elk jaar krijgen 4000 middelbare scholieren, zowel meisjes als jongens, voorlichting over puberteit, menstruatie, reproductieve gezondheid en gendergerelateerd geweld. Het doel van deze bewustmakingsinitiatieven is het bereiken van een nieuw evenwicht, dat door iedereen wordt geaccepteerd, waarbij meisjes en jongens dezelfde kansen krijgen om hun gekozen plaats in de samenleving in te nemen.

Met de Vrienden van de Foundation

De Foundation steunt de organisatie “”Casamasanté”” op verschillende manieren. G.O’s bieden ondersteuning bij vaccinatiecampagnes, hulp bij het vervoer van materiaal in samenwerking met de partnerluchtvaartmaatschappij van Club Med, evenals financiële steun.

Het ingezamelde geld wordt gebruikt voor de financiering van verschillende projecten. Hier volgen enkele voorbeelden van projecten die dankzij uw donaties zijn gefinancierd:

  • Project Eau-Rizon, met als doel 20 badmeesters opleiden en privézwembaden gebruiken voor zwemlessen voor jongeren in Casamance (300 begunstigden), voor evenveel meisjes als jongens.
  • Project voor het uitdelen van 4500 lespakketten aan 25 scholen in de regio Diembéring.
  • Programma ter bestrijding van een te hoge bloeddruk en diabetes in Casamance